ỐNG TRÚC NHỰA TREO TRANH

Mặt Trời cung cấp ống nhựa tròn màu vàng treo tranh ảnh, thư pháp, lịch...

Kích thước chuẩn từ 20, 22, 27, 30, 40, 40, 50, 60...và các kích thước theo yêu cầu

Quy khách add Zalo: 0902585639 (Cơ sở Mặt Trời) để được tư vấn

Ống sáo trúc treo tranh 20cm

Ống trúc treo tranh 22cm

Ống trúc treo tranh 27cm

Ống sáo trúc treo tranh 30cm

Ống trúc treo tranh 40cm

Ống trúc treo tranh 50cm

Ống nhựa tròn 60cm

Từ khóa: nẹp ống sáo tròn màu vàng treo tranh ảnh thư pháp lịch