VIỀN KHUNG BO CHO HÌNH ÉP GỖ LAMINATE

VIỀN KHUNG LÀ GÌ?
   Khung bo là viền khung hay được sử dụng để chạy xung quanh hình ép gỗ.
   -  Khung bo không có mặt kính, ván lót vì hình ép gỗ đã dày 5 ly hoặc 9 ly nên chỉ cần chạy viền khung bên ngoài, không cần mặt kính.




BẢN KHUNG 3 PHÂN







BẢN KHUNG 5 PHÂN

Mã số: Nâu 5 Phân





Mã số: 405NT





Mã số: Trắng 5 Phân



Mã số: 316V & 316TV






Mã số: 213BG1





Mã số: 213G1



Mã số: 213WG



Mã số: 214BG




Mã số: 215G


Mã số: 215WG


Mã số: 388TB





Mã số: 388TV






Mã số: 388V


Mã số: 405BR









BẢN KHUNG 7 PHÂN
Mã số: 605G


Mã số: 501G


Mã số: 605BG


Mã số: 605T


Mã số: 605TV






Mã số: 6140




Tags: khung hình cưới 60x90, khung ảnh 60x90 bao nhiêu tiền, khung ảnh cưới 50x75, khung ảnh 40x60 giá bao nhiêu, khung cưới cỡ 60×90, khung ảnh cưới to