VIỀN KHUNG BO CHO HÌNH ÉP GỖ LAMINATE

VIỀN KHUNG LÀ GÌ?    Khung bo là viền khung hay được sử dụng để chạy xung quanh hình ép gỗ.
   -  Khung bo không có mặt kính, ván lót vì hình ép gỗ đã dày 5 ly hoặc 9 ly nên chỉ cần chạy viền khung bên ngoài, không cần mặt kính.


MẪU KHUNG 3 PHÂN


BẢN KHUNG 5 PHÂN

Mã số: Nâu 5 Phân

Mã số: 405NT
Mã số: Trắng 5 PhânMã số: 316V & 316TVMã số: 213BG1Mã số: 213G1Mã số: 213WGMã số: 214BG
Mã số: 215G


Mã số: 215WG


Mã số: 388TB

Mã số: 388TV


Mã số: 388V


Mã số: 405BR

BẢN KHUNG 7 PHÂN
Mã số: 605G


Mã số: 501G


Mã số: 605BG


Mã số: 605T


Mã số: 605TV


Mã số: 6140Tasg: khung hinh cuoi go vap, khung hình cưới gò vấp, viền khung cưới, khung ảnh cưới, khung tranh cho hình cưới, khung hình cưới tại mặt trời