KHUNG HÌNH KÍCH THƯỚC 40x60
 (Để được ảnh 40x60cm)Mã số:  ĐT (Đen trơn)
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 2.5cm.
- Bề dày khung: 1cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com / Zalo.Phone: 0902.585639 
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Mã số:  TT (Trắng trơn)
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 2.5cm.
- Bề dày khung: 1cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com
/ Zalo. Phone: 0902.585639 
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  NG (Nâu gỗ)  [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 2.5cm.
- Bề dày khung: 1cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ. 
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com / Zalo. Phone: 0902.585639 

            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)
Mã số:  NT (Nâu trơn) [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 2.5cm.
- Bề dày khung: 1cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.comZalo. Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)

            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  Màu Cam [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 2.5cm.
- Bề dày khung: 1cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.comZalo. Phone: 0902.585639 

            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)

Mã số:  Màu Hồng [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 2.5cm.
- Bề dày khung: 1cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com / Zalo. Phone: 0902.585639

            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  518V [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 3cm.
- Bề dày khung: 1.5cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 50 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.comZalo.Phone: 0902.585639 

            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Mã số:  3412N  [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 3cm.
- Bề dày khung: 2cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 108.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp )
     + Giá: 97.000/khung (Giá mua tận nơi)
  Giá sỉ (trên 30 khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com / Zalo. Phone: 0902.585639 
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)

Mã số:  3707N [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 3.5cm.
- Bề dày khung: 1.5cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ.
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
- Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 128.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp)
     + Giá: 115.000/khung (Giá mua tận nơi)
Giá sỉ (trên  khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com / Zalo. Phone: 0902.585639 
            (Email.Zalo trả lời tối đa 30' trong giờ làm việc)
Mã số:  3707B [ĐẶT HÀNG]
Đặc tính khung: 
- Bản khung rộng: 3.5cm.
- Bề dày khung: 1.5cm.
- Khung có mặt kính, ván lót phía sau. 
- Khung treo tường có móc treo dọc & ngang đầy đủ. 
- Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
- Chất liệu: nhựa composite tổng hợp cao cấp giả gỗ được 
sản xuất theo Công nghệ Hàn Quốc, chống mối mọt.
Giá lẻ: 
- Khung treo tường :
     + Giá: 128.000/khung  (Giá giao hàng đơn hàng từ 500.000vnđ + phí giao hàng Gò Vấp)
     + Giá: 115.000/khung (Giá mua tận nơi)
Giá sỉ (trên  khung): Vui lòng gửi Email: khunghinhmattroi@gmail.com / Zalo. Phone: 0902.585639
            (Email.Zalo trả lời tối đa 30' trong giờ làm việc)Tags: khung hình size 40x60, khung màu đen khổ 40x60, khung màu trắng 40x60, khung hình 40x60, khung màu đen khổ 40x60 , khung hình màu trắng 40x60, khung giấy chứng nhận size 40x60, khung giấy chứng nhận 40x60, khung giấy khen 40x60, khung giấy khen 40x60, khung bằng khen cỡ 40x60, khung bằng khen cỡ 40x60, khung màu vàng 40x60,  khung bằng khen màu vàng size 40x60, khung bằng khen màu nâu size 40x60, khung giấy chứng nhận màu vàng kích thước 40x60