KHUNG HÌNH KÍCH THƯỚC 40x60
 (Để được ảnh 40x60cm)Mã số:  ĐT (Đen trơn)
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
 - Giá lẻ: (Có sẵn)
+ Khung treo tường mua tận nơi : 97.000/khung
            - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)
Mã số:  TT (Trắng trơn)
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
 - Giá lẻ: (Có sẵn)
+ Khung treo tường mua tận nơi: 97.000/khung
            - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Mã số:  NT (Nâu trơn)
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
 - Giá lẻ: (Đặt hàng)
+ Khung treo tường mua tận nơi: 97.000/khung
            - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)
Mã số:  518V
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3cm
+ Bề dày khung: 1.5cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
 - Giá lẻ (Đặt hàng)
+ Khung treo tường (mua tận nơi): 97.000/khung 
          - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
(Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)
Mã số:  3412N
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3cm
+ Bề dày khung: 2cm
+ Kích thước khung: lọt lòng A4 = 40x60cm (tức là bỏ vừa hình 40x60cm)
 - Giá lẻ (Đặt hàng)
+ Khung treo tường (mua tận nơi): 97.000/khung 
          - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
(Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Tags: khung hình size 40x60, khung màu đen khổ 40x60, khung màu trắng 40x60, khung hình 40x60, khung màu đen khổ 40x60 , khung hình màu trắng 40x60, khung giấy chứng nhận size 40x60, khung giấy chứng nhận 40x60, khung giấy khen 40x60, khung giấy khen 40x60, khung bằng khen cỡ 40x60, khung bằng khen cỡ 40x60, khung màu vàng 40x60,  khung bằng khen màu vàng size 40x60, khung bằng khen màu nâu size 40x60, khung giấy chứng nhận màu vàng kích thước 40x60