BẢNG GIÁ KHUNG HÌNH CÓ KÍNH

Đặc tính khung hình:
    - Khung có mặt kính, ván lót phía sau, móc treo dọc hoặc ngang đầy đủ
    - Sử dụng để lồng tấm hình đã rửa bằng giấy vào khung.
    - Kích thước khung bên dưới là kích thước lọt lòng, tức là kích thước của tấm hình.
    
BẢNG GIÁ VIỀN KHUNG 
VIỀN KHUNG LÀ GÌ?
   -  Khung bo là viền khung hay được sử dụng để chạy xung quanh hình ép gỗ.
   -  Khung bo không có mặt kính, ván lót vì hình ép gỗ đã dày 5 ly hoặc 9 ly nên chỉ cần chạy viền khung bên ngoài, không cần mặt kính.


MẪU KHUNG 
BẢN KHUNG 3 PHÂN
BẢN KHUNG 5 PHÂN

Tags: Khung hình cưới 60x90 để cổng, khung hình cưới 50x75, viền khung hình cưới, bo viền khung gỗ hình cưới