KHUNG HÌNH KÍCH THƯỚC 35x50
Mã số:  ĐT (Đen trơn)
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
 - Giá lẻ: (Có sẵn)
+ Khung treo tường mua tận nơi : 84.000/khung
            - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Mã số:  TT (Trắng trơn)
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
 - Giá lẻ: (Có sẵn)
+ Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
            - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  3412N
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3cm
+ Bề dày khung: 2cm

+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa ảnh 35x50m)
 - Giá lẻ: 
+ Khung treo tường mua tận nơi : 84.000
           - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)
Mã số:  NT (Nâu trơn)
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
         - Giá lẻ: 
           + Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
        - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  518V
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3cm
+ Bề dày khung: 1.5cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50 cm (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
 - Giá lẻ : 
+ Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
          - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
(Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  518TV 
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3cm
+ Bề dày khung: 1.5cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
 - Giá lẻ : 
+ Khung treo tường mua tận : 84.000
           - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
(Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Mã số:  201N
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2cm
+ Bề dày khung: 1.5cm

+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa ảnh 35x50cm)
 - Giá lẻ: 
+ Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
           - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)

Mã số:  3707N
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3.5cm
+ Bề dày khung: 1.5cm

+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa ảnh 35x50cm)
 - Giá lẻ: 
+ Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
           - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  3707B
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 3.5cm
+ Bề dày khung: 1.5cm

+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50cm (tức là bỏ vừa ảnh 35x50cm)
 - Giá lẻ: 
+ Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
           - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  Cam
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50 (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
         - Giá lẻ: 
           + Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
        - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  Xanh lá
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50 (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
         - Giá lẻ: 
           + Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
        - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  Hồng cánh sen
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50 (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
         - Giá lẻ: 
           + Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
        - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  Hồng phấn
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50 (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
         - Giá lẻ: 
           + Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
        - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)Mã số:  Xanh da trời
- Đặc tính khung: 
+ Khung mặt kính, có móc treo dọc và treo ngang
+ Bản khung rộng: 2.5cm
+ Bề dày khung: 1cm
+ Kích thước khung: lọt lòng 35x50 (tức là bỏ vừa hình 35x50cm)
         - Giá lẻ: 
           + Khung treo tường mua tận nơi: 84.000
        - Giá sỉ: Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)


Tags: khung hình size 35x50, khung màu đen khổ 35x50, khung màu trắng 35x50, khung hình 35x50, khung màu đen khổ 35x50 , khung hình màu trắng 35x50, khung giấy chứng nhận size 35x50, khung giấy chứng nhận 35x50, khung giấy khen 35x50, khung giấy khen 35x50, khung bằng khen cỡ 35x50, khung bằng khen cỡ 35x50, khung màu vàng 35x50, khung màu vàng 35x50, khung bằng khen màu vàng size 335x50, khung bằng khen màu nâu size 35x50, khung giấy chứng nhận màu vàng kích thước 35x50