DECAL DÁN TƯỜNG CÂY XANH TỔ CHIM (DC153)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 210X210CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 2 TẤM 60X90